Дублер күні өтті

Дублер күні өтті
11.07.2017
429
Қызметкерлер

Дублер күні өтті

Маусымның 28-і күні «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Орталық аппаратында дәстүрлі Дублер күні өтті. Биыл жобаға 34 дублер қатысып, бір күн бойы олар департамент директорлары және басқарушы директорлар лауазымын атқарды. Жоба өткен жылы алғаш рет ұйымдастырылып, 23 дублер департамент директоры қызметін атқарған еді. Биыл жобаға басқарушы директорлар лауазымы қосылып отыр. Жоба Компанияның Қызметкерлерді басқару және еңбекақы төлеу департаментінің қолдауымен ұйымдастырылып, іске асырылып келеді. Шараға ҚМГ БӨ бас директоры Құрманғазы Есқазиев қолдау көрсетті. «Дублер күні – қажетті тәжірибе жинақтауға, кәсіби тұрғыдан өсуге, шыңдалуға беріліп отырған жақсы мүмкіндік.

Бұл – сондай-ақ, қызметтің әр саласының маңыз-міндетін түсінуге септік ететін, өзара ынтымақтастықты нығайтатын шара. Дублер болған әрбір қызметкер тиімді жұмысты ұйымдастырып, жемісті еңбек етуге күш салады деп есептеймін. Сондықтан да, Сіздердің жетекшілік қабілетіңізді ашуға арналған күннің сәтті әрі ойдағыдай өтуіне тілектеспін», – деп Бас директор қызметкерлерге арналған өзінің үндеуін жолдады. Жобаға қатысушылар туралы қысқаша видеофильм түсірілді. Дублерлер бұл күні жауапты қызметті атқарып қана қоймай, шығармашылық жағынан да танылды. Жан-жақты қабылеттерін, кәсіби шеберліктерін көрсеткен қызметкерлер үшін бұл өте жауапты, ерекше күн болды.

Эльмира Каримова, Қызметкерлерді басқару және еңбекақы төлеу департаментінің директоры:

– Дублер күні жобасы қызметкерлер әлеуетін арттыруға, олардың жаңа қырынан танылуына мүмкіндік береді. Өзара қарым-қатынасты нығайтады. Мұны корпоративтік мәдениеттің бір бөлшегі деп қарауымызға болады. Дублер болған мамандар тарапынан жақсы, тың пікірлер айтылады. «Сырт көз сыншы» деген. Мұның қызметті жақсартуға септігі тиеді. Жалпы жоба Компанияның, қызметкерлердің өсуі үшін де қажет. Биылғы жылы жастармен қатар ересек қызметкерлер де қатысты. Компания қызметкерлердің кәсіби тұрғыдан шыңдалуына әрдайым қолдау көрсетеді.

Алиби Нуржан, ведущий инженер Департамента мониторинга и оперативного управления производством:

– В этот день я был дублером директора департамента бурения и КРС. В процессе выполнения функции дублера, каких-либо трудностей и сложностей не испытывал, помощью в работе были мой имеющийся опыт работы и знания, также хотелось бы отметить профессионализм коллектива департамента и психологически благоприятный климат в коллективе.
Мой рабочий день прошел интенсивно и плодотворно. Все происходило в реальных условиях, так как специальных, тепличных условий для дублеров не создавалось, приходилось принимать различные решения в процессе взаимодействия, как внутри коллектива, так и в производственном блоке.  
В целом день прошел на достаточно высоком уровне, получил только положительные эмоции, за что можно сказать спасибо организаторам проекта и отдельно выразить благодарность руководителям производственного блока за оказанное мне доверие. 

Болат Байшуақов, Мұнай сервисінің жобалары жөніндегі департаментінің жетекші маманы:

– Жобаға қатысушы ретінде өзімнің таңдаған сала бойынша Мониторинг және өндірісті жедел басқару департаменті басшысы жұмысымен танысып, қызметін атқардым. Жоба барысында осы департаменттің ақционерлік қоғамның барлық еншілес тәуелді өндірістері бойынша атқарылып, қадағаланып, ұйымдастырылып отырған жұмыс көлемімен, тәртібімен таныстым. Жұмыстың ауқымдылығына қарамастан департамент қызметінің өндірісті жоспарлау және қойылған жоспарлар мен тапсырмаларды орындауды басқарып қадағалау барысы толығымен қамтылғанын байқадым. 
Жобаға қатысқан бір күн ішінде өндіріс сұрақтары бойынша бірқатар жаңа ақпарат алу және департаменттің ағымдағы жұмыстарын, сонымен қатар департамент бастығының арнайы берген тапсырмаларын да ұжыммен және «Өзенмұнайгаз» АҚ қызметкерлерімен бірігіп қарастыру мүмкіндігіне ие болдым. 
Акционерлік қоғам үшін осындай шаралардың маңызы бар деп ойлаймын.

Анаргуль Жаксиева, старший инженер Департамента социальной политики и хозяйственного обеспечения:

– На «День дублера» в компании я замещала директора департамента техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Данный департамент курирует вопросы охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, разработки нормативно-технических документов.
Работа департамента многогранна и в каждом направлении очень важные требования, которые необходимо своевременно соблюдать и контролировать, но в первую очередь работа направлена на разработку мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве, чрезвычайных ситуаций техногенного характера, аварий и технологических нарушений. 
Хочу сказать, что работа руководителя очень интересна, ответственна и требует больших усилий от самой личности руководителя, так как в работе возникают ситуации, в которых необходимо срочно принять решение просто одним волевым усилием руководителя, а где-то суметь правильно делегировать.

Иван Коротков, старший специалист Департамента по нефтесервисным проектам:

– В корпоративном мероприятии – «День дублера» я принимаю участие во второй раз. Если в прошлом году я был дублером директора департамента новых проектов, то в этом году я, можно так сказать, получил повышение до уровня управляющего директора.
В День дублера я исполнял обязанности управляющего директора по маркетингу, закупкам и реализации нефти. На данную позицию я подал заявку неслучайно. Ведь, как известно, в последнее время роль блока маркетинга, закупок и реализации нефти возросла многократно. С переходом на схему самостоятельного процессинга нефти повысилась роль и значимость АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Благодаря этому дню я осознал всю важность для компании бизнес-направления маркетинга и реализация нефти. Смог почувствовать какой груз ответственности ложится на руководство компании.
Хотелось бы поблагодарить руководство компании за предоставленную возможность принять участие в этом дне, выразить отдельные слова благодарности управляющему директору по маркетингу, закупкам и реализации нефти за оказанное доверие и мотивирующее напутствие, а также работникам блока маркетинга, закупок и реализации нефти за слаженное взаимодействие, понимание и интересную работу.

”ҚазМұнайГаз” БӨ“ АҚ ресми сайты және еншілес компаниялары

верх